‘Oku ‘ikai ngata pe he’ene tamate ka ‘oku ne fakatupu mahaki ‘aupito.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

4. 

  

 

 

 

5.

 

6.

 

 

 

Ko e tapaka ‘oku takimu’a ‘i hono fakatupu e ngaahi mate fakamamani lahi ‘oku malava ta’ota’ofi. ‘Oku ne tamate’i e vaeua ‘o e kakai ‘oku nau ifi fuoloa ta’u.

Ko e toko 7 ‘i he toko 10 ‘o e longa’i fanau Tonga ‘oku nau pehe ‘oku nau manava’aki e ‘ahu’i tapaka ‘i he uike kuohili.

46%

13%

46% of 'Oku fakafuofua ko e peseti ‘e 46 kakai tangata mo e peseti ‘e 13 kakai fefine ‘oku ifi ‘i Tonga.

 

‘Oku fakataumu’a ‘a e Tuku Ifi Leva ke holoki e tokolahi ‘o e ngaahi mate mo e faingata’a’ia ne malava ke ta’ota’ofi tupu mei he ngaue’aki ‘o e tapaka mo e ‘ahu kona ‘o e tapaka ‘i Tonga.

 

'Oku fakafuofua ko e peseti ‘e 46 kakai tangata mo e peseti ‘e 13 kakai fefine ‘oku ifi ‘i Tonga. Ko e tokolahi koeni ‘oku kau ia he ma’olunga taha ‘i mamani.

 

Oku fakatupu kanisa ‘a e tapaka ‘i ha fa’ahinga kupu pe ‘o e sino. ‘Oku ne toe fakatupu foki ‘a e ngaahi mahaki kehe hange ko e mahaki mafu mo e mahamahaki halanga manava, pa kalava mo e po’uli ‘a e sio.

 

Ko e ifi tapaka ‘oku ‘ikai ngata pe he’ene tamate tangata, ‘oku ne toe fakatupu e ngaahi mahaki mo e faingata’a’ia te ne to’o e tokanga ‘a e kakai mei honau ngaahi famili pea toe fakamasiva kiate kinautolu.

 

‘Oku ‘ikai toe ‘i ai ha levolo malu ia ‘i he manava’aki e ‘ahu’i sikaleti ; na’a mo e manava taimi nounou ‘e malava ke ne uesia ‘a e mo’ui ‘a e kakai lalahi mo e longa’i fanau.

 

Ko hono manava’aki e ‘ahu’i sikaleti ‘oku ne fakatupu e ngaahi palopalema lahi ki he mo’ui ‘a e longa’i fanau kau ai ‘a e hela, siemu’ia e telinga mo e niumonia. ‘Oku ne toe liunga ua foki ae mate fakafokifa I he longai fanau.

 

 

 

Ma’uanga Fakamatala:

 

U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014

 

World Health Organization and Tongan Ministry of Health. Kingdom of Tonga NCD Risk Factors STEPS Report. Suva, Fiji: World Health Organization, 2014.

 

World Health Organization. Tobacco Fact Sheet. Number 339.A. 2016

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/

 

World Health Organization. Global School-Based Student Health Survey. 2010. http://www.who.int/chp/gshs/GSHS_Tonga_2010_Report.pdf

 

Ngaahi Mo’oni’i me’a

  • YouTube - Grey Circle

​An initiative of the Tongan Ministry of Health with the support of the Tonga Health Promotion Foundation, the Australian Government and the World Health Organization.