THE Ko e Lao

 

 

New 'I he liliu fo'ou ki he lao, 'oku tapu 'aupito ke fai ha ifi tapaka 'I he ngaahi feitu'u ni:

 

   'Api laiseni (e.g paa, fale hulohula)

 

   Ngaahi fale fakasiasi

 

   ‘Apiako

 

   Ngaue’anga

 

   Falemahaki moe kiliniki

 

   Senita va’inga (Teufaiva, Paaka Fa’onelua, Holo

   Fakamanatu Kuini Salote, ‘Atele Indoor Stadium)

 

   Maketi

 

   Falekai

 

   Me’alele faka-pule’anga (pasi, tekisi, vaka)

 

   Feitu’u fakataha’anga, ‘o tatau ai pe pe ko e fakataha

   fekau’aki mo e ngaue, fakatokolahi pe fakasosiale

 

   Falekoloa pe feitu’u kehe ‘oku fakahoko ai ha

   fefakatau’aki

 

   Feitu’u ‘oku ma’u ai ‘a e kava tonga

 

 

Kapau ‘e ‘ikai te ke fakahoko eni ‘e fakamo’ua’i koe $100 ki he tokotaha, pea lahi hake he $5,000 ki he pisinisi.

 

 

 

 

  • YouTube - Grey Circle

​An initiative of the Tongan Ministry of Health with the support of the Tonga Health Promotion Foundation, the Australian Government and the World Health Organization.