‘Oku ke mateuteu

ke tuku ifi?

Tā, ki he 0800 333 ki ha ngaahi fale’i ta’etotongi ke tokoni’i koe ke tuku ho’o ifi 

 

‘E ‘i ai ‘a e ‘Ofisa Fale’i te ne tokoni atu ke fa’u ha ki’i palani tuku ifi ma ‘au. ‘E ‘oatu mo e ngaahi founga ke tau’i’aki ‘a e ifo ‘o e tapaka ‘a ee kuo ne ma’utangia koe ka e malava ke ke tau’ataaina kakato mei he tapakā.

 

Kapau na’a ke ‘osi tā mai kimu’a pea ke toe ifi pe, ‘oku ‘ataa pē ke ke to e ta mai. ‘Oku mau ‘i heni ke tokoni’i koe ‘o tatau ai pē pe ko e ha ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ho’o feinga ke tuku ifi.

 

Tuku Ifi Leva. Telefoni ta'etotongi 0800 333.

 

Houa ngaue:

 

9am – 4pm Monite ki he Falaite

  • YouTube - Grey Circle

​An initiative of the Tongan Ministry of Health with the support of the Tonga Health Promotion Foundation, the Australian Government and the World Health Organization.